Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
 


 

 

สถาบันแนะแนวการศึกษาและอาชีพอินเตอร์

"ข่าวดีสำหรับผู้จบม.3หรือกำลังหาที่ศึกษาต่อ"

ม.3 เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 2 ปี 

ปวส.เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 1ปี 4เดือน

กำลังเรียน มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส

เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าควบคู่กับการเรียนปกติ

เพื่อให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น

ระบบทางไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

วิชาเอก การแนะแนว

ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์)

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป

วางแผนการเรียนให้จบเร็วขึ้นง่ายขึ้นในระยะเวลาสั้นลง


ภาค 2 / 2559


รับสมัครถึง 31 มีนาคม 2560 

ติดต่อ 081-834-4551 , Fax 02-082-1520


สนใจมีรายได้เสริม หรือรายได้หลัก ระหว่างเรียน

รับปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนและมีงานที่มั่นคง

ไอดีไลน์ : kokun1


 

 

โรงเรียนใดต้องการให้ไปแนะแนวการศึกษาติดต่อได้ฟรี

Copyright (c) 2006 by kokun kelapat


Powered by AIWEB